Home >  Onderwijs >  Problemen op school >  Schorsing

Schorsing

Het schoolbestuur kan besluiten je te schorsen, als je je hebt misdragen. Het gaat hierbij om eenmalige ernstige misdragingen of om herhaald ongewenst gedrag. Elke school gaat hier anders mee om. Deze maatregelen kun je vinden in de schoolgids van je eigen school.

Wat gebeurt er als je geschorst wordt?

Een schorsing zal niet zomaar gebeuren. Wanneer je je (herhaaldelijk) misdraagt, zal de school eerst met je gaan praten en je waarschuwen. Misschien nodigt de school ook je ouder(s) uit om jouw gedrag te bespreken en mee te denken over oplossingen. Wanneer je je gedrag niet verbetert, kun je geschorst worden. De ernst van je misdragingen is bepalend bij de duur van de schorsing. Een schorsing duurt minimaal een dag en maximaal vijf dagen.

Procedure

Het schoolbestuur is verplicht om je ouder(s) een brief sturen met de reden waarom je geschorst wordt en hoe je ouder(s) eventueel bezwaar kan indienen. Wanneer de schorsing langer duurt dan vijf dagen, moet de school de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte brengen. Een uitzondering op het maximum van vijf dagen is bijvoorbeeld wanneer het schoolbestuur overweegt om je definitief van school te sturen. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hierover een beslissing heeft kunnen nemen.